Immense Group sh.p.k

Titulli i postimit * Immense Group sh.p.k kërkon të punësoje Graphic/Web Designer.

Aftësitë                
 -Të ketë njohuri shumë të mira në paketën Adobe Ilustrator duke zotëruar programe si (Corel Draw, Photoshop ).
 -Njohuri bazë në gjuhë programimi si: .php, c#,javascript,Angular JS
 - Të ketë eksperiencë në këtë fushë dhe në përdorimin e programeve Adobe Ilustrator.
 -Aftësi dhe experiencë në HTML5, CSS,CMS
 - Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe në ekip.
 - Përvoje në dizajnim dhe në zhvillimin e faqeve të internetit.
 - Gatishmëri për të përvetësuar aftësi të reja dhe për tu zhvilluar në karrierë.
 - Përparësi përbën njohja e CMS Prestashop, Wordpress dhe E-commerce.

Detyrat Kryesore

- Krijimi dhe konvertimi i web-siteve.
- Menaxhimi i projekteve nga fillimi deri në fund.
- Përmbushja e detyrave brënda afatit të caktuar.
- Komunikimi i rregullt me anëtaret e grupit.

Tjetër (Opsionale)

Ofrohet komoditet dhe Pagë mjaft e kenaqshme + Siguracione.Për të apikuar në këtë pozicion dërgoni CV tuaj dhe punimet tuaja në adresën tonë elektronike  immensegroup@hotmail.com ose na kontaktoni në webin


Map data ©2018 Google
Map data ©2018 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?